Home 2017-11-11T15:43:52+00:00
Loading...

DORPSAGENDA

Boeren Bruiloft

zondag 28 januari

Boore Broeloft

zondag 28 januari

Prinsenreceptie de Kwakkert

zaterdag 3 februari

Kienavond ZijActief

woensdag 7 februari @ 20:00 - 22:00

NIEUWS

Verkeersregelaars gezocht

14/01/2018|

Sinds de avondcursus voor het behalen van aanstellingspas verkeersregelaar niet meer gegeven wordt is er een groot tekort aan verkeersregelaars.
De Carnavals Vereniging heeft er jaarlijks tijdens de grote optocht al 12 nodig.
Maar niet alleen de carnavalsvereniging heeft jaarlijks verkeersregellaars nodig.
Ook de KoKids, Steppenrace, Preuvenement en Schutterij Sint Petrus, maakt regelmatig gebruik van verkeersregelaars.

Het bestuur van CV de Kujeldreiers heeft hiervoor overleg gehad met de Dorpsraad van Kelpen-Oler om deze cursus collectief via de Dorpsraad Kelpen-Oler te organiseren. Dit is niet mogelijk vanwege het overvolle takenpakket van de Dorpsraad Kelpen-Oler.
Daarom hebben we in goed overleg besloten dat CV de Kujeldreiers hier het initiatief neemt voor alle verenigingen in Kelpen-Oler, mede omdat wij jaarlijks ook de meeste verkeersregelaars nodig hebben.

CV de Kujeldreiers heeft voor 20 personen een deelname code aangevraagd, waardoor je na het behalen van de instructie de aanstellingspas van CV de Kujeldreiers ontvangt.

Als alle 20 personen de instructie behalen, dan zullen alle verenigingen in Kelpen-Oler altijd de beschikking hebben over voldoende verkeersregelaar tijdens hun evenement.

Denk je na het lezen van bovenstaande: dit is wat voor mij en wil je je opgeven voor de cursus neem dan contact op met CV de Kujeldreiers via vorst Eric Peeters (contactgegevens van Eric staan op https://www.kujeldreiers.nl/).

Parochie 2018 week 03

09/01/2018|

Parochie H.Liduina Kelpen-Oler

Pastoor Marcus Vankan,  Biesstraat 1a Heythuysen 0475-475372

Parochietelefoon Kelpen-Oler: 06-81252269

Parochiekantoor Grathemerweg 52; open dinsdag 10.00-11.30 uur voor o.a. misintenties. Deze s.v.p. minimaal 3 weken van tevoren opgeven.

Meer info: zie website parochie H.Liduina: www.liduina.clustertabor.nl

 

VIERINGEN EN INTENTIES WEEK 03 – 2018:

 

ZATERDAG 20 januari geen H.Mis.

ZATERDAG 27 januari 18.00 uur H.Mis.

Zeswekendienst voor Toke Peeters-Roussen.

Voor Mia Seunis-Caris.

Jaardienst voor Lambert Geelen.

Jaardienst voorMichel Claessens en Maria Claessens-Smolenaars.

Jaardienst voor Pierre Bongers en voor de overledenen van de familie Bongers-Wetemans.

ZATERDAG 03 februari geen H.Mis

ZATERDAG 10 februari 19.00 uur (Let op de aanvangstijd!) CARNAVALSMIS.

Voor de levende en overleden leden van Carnavalsvereniging De Kujeldreiers.

Jaardienst voor Lies van Enckevort

Jaardienst voor Renerus van Heel en Catharina-Heuten

Jaardienst voor Tjeu Snellen en Zus Snellen-Sterken.

WOENSDAG 14 februari ASWOENSDAG 18.00 uur H.Mis/uitdeling Askruutske.

MEDEDELINGEN:

KERKBALANS wordt voorbereid. Thema 2018. “Geef voor je kerk!”

Rondgang na carnaval.

DAGKAPEL OPEN van 13.00 uur tot 19.00 uur, behalve op maandag. In het weekend van 11.00-19.00 uur.

Parochie 2018 week 03 -> klik hier voor pdf versie

Kerstboom 2017

17/12/2017|

De Dorpsraad Kelpen-Oler heeft ook dit jaar weer, met hulp van een aantal vrijwilligers, een kerstboom geplaatst op het kerkplein.

Dit jaar hebben we een bijzondere kerstboom. Deze kerstboom bestaat uit twee verschillende bomen die tot een boom zijn samen gevoegd. Voor onze gemeenschap is dit symbolisch omdat ons dorp ook bestaat uit twee kernen, Kelpen en Oler die zijn samen gevoegd tot de nieuwe kern Kelpen-Oler.

Laten we ons er samen voor inzetten om het dorp leefbaar te houden, iets voor elkaar willen betekenen en er voor zorgen het dorp “ Ôs Dörp “ is en blijft. Met het plaatsen van deze kerstboom willen we als dorpsraad iets bijdragen aan de leefbaarheid in Kelpen-Oler.

We willen de werkgroep en ondernemers bedanken voor hun inzet om dit voor elkaar te krijgen. Daarnaast willen Gerard bedanken voor de mooie fotoreportage (reportage bekijken).

Wij wensen U allen in deze zin sfeervolle kerstdagen en een veilig, voorspoedig en vooral gezond en voorspoedig 2018 toe!

Mogen we in het komende jaar weer op U rekenen met veel en goede ideeën, hulp en ondersteuning. Als Dorpsraad blijven we ons ook in 2018 onverminderd inzetten voor ons dorp.

Dorpsraad Kelpen-Oler

Oud papier 2017

17/12/2017|

Beste inwoners van Kelpen-Oler,

Door de Oudervereniging van onze school St. Liduina wordt al jaren het oud papier verzameld. Mede dankzij uw bijdrage heeft de school extra geld om zo de ouderbijdrage klein te houden en voor de kinderen wat meer te kunnen bieden.
Zo heeft de school tablets aan kunnen schaffen voor de kinderen en digiborden in de klaslokalen. Ook komt het geld ten goede aan extra activiteiten op school, uitstapjes, vieringen, speeltoestellen etc.
Als oudervereniging willen wij u dan ook van harte bedanken voor al het oude papier in 2017. Zonder u zou dit alles niet mogelijk zijn.
Wij wensen u en uw dierbaren fijne feestdagen en zien u graag ook weer in 2018 met al uw oude papier.

Vriendelijke groet,

De Oudervereniging

Nieuwe mogelijkheid glasvezel in het buitengebied

01/12/2017|

Afgelopen maandag 27 november 2017 is in Heythuysen een informatie avond gehouden met als onderwerp: Glasvezel in het buitengebied.

Als dorpsraad zijn we hier al eerder bij betrokken geweest. Via onze website willen wij hierover informeren.

Uit eerdere onderzoeken in gebleken dat in een aantal gemeenten in Midden- en Noord Limburg behoefte is aan glasvezel aansluitingen in het buitengebied.
Het betreft de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas en Weert.
De organisatie Communication Infrastructure Fund (CIF) wil dit project bij voldoende deelname realiseren. Bij een deelname van meer als 50% van het aantal mogelijke aansluitingen in het buiten gebied wordt dit project gestart en uitgevoerd.

Binnenkort wordt dit project verder uitgerold en komen er informatieavonden in een aantal kernen. Bijgevoegd in dit bericht informatie over glasvezel in het buitengebied en eerdere publicaties.

Tip: hou onze Facebook en website in het oog voor meer informatie over dit project.

Bijlage Omschrijving Link
1 Uitnodiging informatie avond november 2017 Bekijken
2 Presentatie info avond november 2017 Bekijken
3+4 Eerdere publicaties Dorpsraad Kelpen-Oler

Publicatie 1

Publicatie 2

5 Glasvezel voor het buitengebied (op persoonlijke titel: Cor Weekers) Bekijken

Goed wonen in het gezellige dorp Kelpen-Oler

02/06/2017|

We willen graag ons dorp Kelpen-Oler kort aan U voorstellen.

De naam doet het al vermoeden. In het verleden waren het 2 gehuchten Kelpen en Oler die nu een gezamenlijke woonkern Kelpen-Oler vormen.
Na het besluit om de kerk (1936) te bouwen tussen de dorpen Kelpen en Oler is rond de kerk een nieuwe kern ontstaan. In deze nieuwe kern is met inzet van de inwoners de kleuterschool (1963) het Groene Kruisgebouw (1966) en het gemeenschapshuis (1970) “Trefcentrum” gebouwd. Na de fusie van de beide scholen in Kelpen en Oler is een nieuw schoolgebouw (1970) aan Prins Bernhardstraat gebouwd.

Het kunstwerk gerealiseerd door de kunstenaar Frans Peeters uit Swalmen symboliseert het samenvoegen van de beide dorpen, en de inzet van de bewoners om er wat van te maken. Het kustwerk staat voor de basisschool St. Liduina. Nu zoveel jaren later en nadat alle kinderen naar dezelfde school zijn gegaan is de gezonde rivaliteit tussen bewoners uit de oude dorpen afgenomen en zijn de scherpe kantjes vervaagd.

Nu wonen in dit dorp ruim 1130 inwoners. Kelpen-Oler is centraal gelegen aan de autosnelweg A2/E25 en daarmee goed bereikbaar. Door de centrale ligging is het ideaal om er te wonen.
De afstanden tot de omliggende steden Weert en Roermond zijn kort.
Het openbaar vervoer is voor een kern als Kelpen-Oler goed.
Het voorzieningenniveau is de laatste jaren afgenomen, er zijn geen winkels meer. Het is wel zo dat binnen relatief korte afstand alles, voor het normale leven, beschikbaar is.

Naast een aantrekkelijk gebied om te wonen zijn er in de omgeving veel mogelijkheden om te recreëren. Er is in de directe omgeving veel historie en er zijn veel en fantastisch mooie natuurgebieden. Ook hebben we veel fiets- en wandelroutes. Een aantal deze fiets- en wandelroutes sluiten aan en hebben verbindingen met het buitenland. Zowel België en Duitsland zijn niet ver weg en goed te bereiken.

Van deze wandelroutes wordt door de gezamenlijke horeca op een passende wijze gebruik gemaakt door het organiseren van Paas- en Kerstwandelingen. Onder het motto van happen en stappen kan hieraan door jong en oud deelgenomen worden. Door het deelnemen aan deze wandelingen wordt je langs mooie plekken in ons dorp geleid waar je normaal niet zou komen.

Een andere jaarlijks terugkerende activiteit is het preuvenement. Deze activiteit wordt op de eerste zondag van september georganiseerd. Dit is een culturele activiteit, hieraan kunnen verenigingen, bedrijven, kunstenaars, hobbyisten en artiesten deelnemen. Ze […]

MEER NIEUWS

AED’s in Kelpen-Oler

In een noodsituatie telt elke seconde. Het is dus belangrijk te weten waar u een AED kun vinden voor reanimatie.

AED 1

Mien Zorg B.V. Grathemerweg 84

Mien Zorg B.V. Grathemerweg 84

BEKIJK OP KAART

AED 2

Trefcentrum Kerkstraat 2a

Trefcentrum Kerkstraat 2a

BEKIJK OP KAART

AED 3

Brandweer Grathemerweg 2a

Brandweer Grathermerweg 2a

BEKIJK OP KAART

De Kelpen-Olerse Exclusieve ErkentelijkheidsPrijs (Koeëp)

De Koeëp is een erkentelijkheidprijs waarvoor personen of groepen van personen uit Kelpen-Oler in aanmerking komen die door hun inzet en activiteiten een positieve en bovengemiddelde bijdrage hebben geleverd aan de gemeenschapszin in Kelpen-Oler.

LEES MEER