Home 2018-03-13T13:33:45+00:00

DORPSAGENDA

Oud papier

zaterdag 26 mei

Extra vergadering Dorspraad

woensdag 30 mei @ 20:00 - 21:00

Bestuursvergadering KOKids

woensdag 13 juni @ 20:00 - 22:00

NIEUWS

Jaarvergadering 2018

19/05/2018|

Met dit bericht willen wij de jaarvergadering van de dorpsraad Kelpen-Oler onder Uw aandacht brengen.

Deze jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 20 juni 2018 om 20.00 uur in het Trefcentrum in Kelpen-Oler.
Zodra de agenda voor deze vergadering beschikbaar is zullen we deze publiceren via onder andere onze website en Facebook.

Noteert U deze datum alvast in Uw agenda.

BouWtoer 2018

19/05/2018|

Met inwoners, verenigingen, stichtingen, ondernemers, dorpsplatforms en andere partners gaat Gemeente Leudal middels de BouWtoer 2018 aan de slag om Leudal nog beter te maken. Via verschillende kanalen deed de gemeente een uitvraag onder inwoners en dorpsraden over de thema’s die aan bod moesten komen tijdens de BouWtoer.

De onderwerpen die aan bod komen op een rij:

Openbaar groen
Openbaar groen is overal. Van de bomen in de straat, de perkjes voor de deur of de heg langs het speeltuintje. Groen in de directe woon en werkomgeving heeft een grote invloed op het welbevinden van inwoners. Hoe zorgen we gezamenlijk voor mooi en goed onderhouden groen in Leudal?

Leefbaarheid
Het behouden van de leefbaarheid in de kernen is een belangrijke zorg voor inwoners. Initiatieven vanuit de inwoners, verenigingen, ondernemers, dorpsplatforms en de gemeente kunnen deze leefbaarheid stimuleren. Samenwerking is hierbij van groot belang. Hoe zorgen we er samen voor dat die leefbaarheid behouden blijft?

Wonen
Het vinden van een woning die bij jouw situatie past is vaak lastig. Vooral jongeren en senioren krijgen hierbij met veel regels en procedures te maken. Tegelijkertijd zijn er veel mogelijkheden op dit gebied. Hoe zorgen we gezamenlijk dat de mogelijkheden benut worden?

Gezondheid
Gezond zijn en gezond blijven kent vele verschillende aspecten. Denk hierbij aan lichamelijk functioneren, mentaal welbevinden en je sociale omgeving. Lokale initiatieven spelen (soms onbewust) een centrale rol in de positieve gezondheid van inwoners. Hoe houden we Leudal samen gezond?

Verkeersveiligheid
Iedereen neemt meerdere keren per dag deel aan het verkeer. We gaan naar ons werk, doen onze boodschappen en brengen de kinderen naar school. Dat doen we graag op een veilige manier. Hoe kunnen we gezamenlijk de verkeersveiligheid in Leudal vergroten?

Gemeenschapshuizen
Leudal heeft 16 kernen met 16 brede maatschappelijke voorzieningen die elk op hun eigen manier werken. Vrijwilligers spelen hierin vaak een centrale rol. Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat de gemeenschapshuizen aansluiten op de behoeftes en mogelijkheden in de samenleving?

Meer informatie
Door middel de websiten www.bouwtoerleudal.nl kun je op de hoogte blijven. Vragen? Email naar: bouwtoer@leudal.nl

Parochie 2018 week 21

17/05/2018|

Parochie H.Liduina Kelpen-Oler

Pastoor Marcus Vankan, Biesstraat 1a Heythuysen 0475-475372, ook voor huisbezoek, ziekenzalving/overlijden.

Ziekencommunie: oud-deken Willemssen 0475-531373.

PAROCHIETELEFOON Kelpen-Oler: 06-81252269

PAROCHIEKANTOOR Grathemerweg 52; open dinsdag 10.00-11.30 uur voor o.a. opgeven van misintenties. Deze s.v.p. minimaal 3 weken van tevoren opgeven.

Meer informatie? Zie website parochie H.Liduina: www.liduina.clustertabor.nl of de clusternieuwsbrieven die achter in de kerk/dagkapel liggen

VIERINGEN EN INTENTIES WEEK 21 – 2018:

ZATERDAG 26 mei geen H.Mis

ZATERDAG 2 juni 18.00 uur H.Mis

Jaardienst voor ouders Gerards-Brouns

Jaardienst voor jan Palmen, overleden familieleden en voor Maan Zegveld.

ZATERDAG 9 juni geen H.Mis

ZONDAG 17 juni LIDUINADAG PAROCHIEFEEST.

10.00 uur H.Mis bij GEELENHOOF, Grathemerweg 16

Jaardienst voor overleden ouders Coolen-Jeurninck en kinderen.

Jaardienst voor Hubertus van Appeven en Petronella Hendrikx en voor Maria Aerts-van Appeven.

Jaardienst voor ouders van Roy-Brouns en voor Amelia en Joseph van Roy.

Voor de levende en overleden leden van Fanfare St.Liduina, speciaal voor Cor Geraats.

MEDEDELINGEN:

GEDOOPT op Pinksterzondag: Ane Verstappen; Imme en Liv Triepels

We wensen deze kinderen en hun ouders een gezegende toekomst samen.

DAGKAPEL OPEN van 13.00 uur tot 19.00 uur, behalve op maandag en dinsdag. In het weekend van 11.00-19.00 uur.

Parochie 2018 week 21 -> klik hier voor pdf versie

Fanfare 2018-05-12 In Memoriam Cor Geraats

17/05/2018|

In memoriam Cor Geraats

Cor was een muzikant waar je op kon bouwen. Hij miste bijna nooit een repetitie. Hij kwam altijd terdege voorbereid op een repetitie of optreden. Cor kende zijn partij. Iedere dirigent en medemuzikant kon op hem rekenen. Vaak heeft hij op een voortreffelijke manier de voorgeschreven solistische trompetpassages gespeeld op concerten, zelfs op concoursen. Hij was er als er gewerkt moest worden om extra centjes voor ZIJN Fanfare te verdienen. Je kon ook dan op hem rekenen.

Een sympathieke muziekkameraad. Ook bij voorheen blaaskapel Rosamunde uit Kelpen-Oler en vanaf 2005 bij Seniorenorkest Leudal.

Cor was trots op zijn muziekvereniging Fanfare St.Liduina, haar muzikale opgang en successen, trots op zijn trompet.

Op vrijdag 13 april jl. werd hij tijdens de jaarvergadering geëerd voor zijn 60 jarig jubileum als actief lid/muzikant.

Een week na deze jubileumviering werd hij ziek. Op vrijdag 4 mei overleed hij aan de gevolgen van een hersenbloeding.

Cor Geraats was geboren en getogen in Kelpen-Oler. Na zijn huwelijk woonde hij vanaf 1968 in Baexem en laatstelijk in Heythuysen. Hij bleef zijn fanfare trouw. Op 24 februari jl. werd Cor 74…

Een bijzondere zoon van Kelpen-Oler is niet meer. We wensen zijn echtgenote, dochter, schoonzoon en kleindochter veel sterkte.

(Foto: Fanfare St. Liduina)

We zullen hem missen. Moge Cor rusten in vrede.

Fanfare 2018-05-12 In Memoriam Cor Geraats -> klik hier voor pdf versie

Oproep Dorpsschouw 2018

24/04/2018|

De Dorpsraad wil samen met onze gemeente dit jaar weer een dorpsschouw organiseren.
Het doel van deze dorpsschouw is om punten op het gebied van: (Sociale) Veiligheid en leefbaarheid onder de aandacht te brengen van de gemeente.

Evenals vorige jaren willen we samen met de gemeente een rondgang maken langs de punten die we onder de aandacht willen brengen. Dit heeft in het verleden steeds goed gewerkt en het gewenste effect gehad.

Graag roepen wij U op om punten bij de Dorpsraad te melden zodat we deze mee kunnen nemen en onder de aandacht kunnen brengen.
Het betreft punten die in het algemeen voor onze gemeenschap van belang zijn.
U kunt deze punten melden via ons contactformulier of per email aan: info@dorpsraadkelpen-oler.nl

Het gaat hierbij niet om punten zoals: losliggende tegels of een niet werkende lichtmast. Deze punten kunt U direct melden bij de gemeente via de daarvoor bestemde MijnGemeenteApp melden.

Onze basisschool St. Liduina

18/03/2018|

Onlangs heeft College van Bestuur van SPOLT met schoolleiding, medezeggenschapsraad, oudervereniging én een afvaardiging van de Dorpsraad gesproken over de toekomst van onze basisschool St. Liduina en de daling van het leerlingenaantal. Duidelijk is uitgesproken dat van sluiting van onze basisschool géén sprake is.

Basisschool St. Liduina, gelegen in het kerkdorp Kelpen-Oler, is een van de 15 scholen van de Stichting SPOLT, en telt op dit moment zo’n 80 leerlingen. Onze basisschool telt 4 basisgroepen en wordt voor- én naschoolse opvang aangeboden. We prijzen ons gelukkig met extra handen in de klas in de persoon van een onderwijsassistent.

Zeer tevreden zijn we ook met ons continurooster. De lessen beginnen om 08:30 uur en duren tot 12:00 uur. Na een korte pauze hervatten we de lessen om 12:45 uur weer en is school voor de kinderen om 14:30 uur uit. Tussen de pauze eten de leerkrachten met de kinderen samen waarna buiten wordt gespeeld.

Op onze basisschool werken we met thematisch onderwijs, en leren we onze kinderen, naast de vakgebieden rekenen, taal, spelling en lezen, om binnen een thema op zoek te gaan naar antwoorden op hun eigen onderzoeksvragen. Dit thema is door de gehele school (van groep 1 t/m 8) zichtbaar. Samen leren van en met elkaar. Nadrukkelijk is er binnen de thema’s op onze basisschool óók oog voor kunst en cultuur en wetenschap en techniek.

De kinderen werken met digitale leermiddelen. Zo willen we onze kinderen goed voorbereiden op de toekomst. Naast deze ICT-basisvaardigheden leren we onze kinderen, ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs, gedurende de 8 jaren samenwerken, communiceren en voor zichzelf opkomen, presenteren, probleem-oplossend en kritisch denken.

Op onze school is, omdat we niet groot zijn, juist veel aandacht voor het individuele kind. Ook het kind met wat extra begeleiding voelt zich gauw thuis op St. Liduina. Dat gaf ons ook de inspectie van het basisonderwijs terug na het laatste schoolbezoek (juni 2015).

De kleinschaligheid maakt ook dat we op school samen vieren als totale school. De leerkrachten kennen alle kinderen en voelen zich samen verantwoordelijk. Onze school is dan ook één (h)echte gemeenschap, jong en oud door elkaar. Dit maakt onze vieringen heel bijzonder.

Dit bericht is een herpublicatie. Het originele bericht is te vinden op de website van de basisschool of download de PDF versie. […]

Gebruik je al de MijnGemeente App?

26/01/2018|

Een schone en veilige gemeente, daar streeft de gemeente Leudal naar. Inwoners moeten daarom snel meldingen kunnen doen als hen iets opvalt in de openbare ruimte. Dit kan nog sneller en eenvoudiger met de MijnGemeente app. Doe uw melding over de openbare ruimte snel en eenvoudig. Zo zorgen we samen voor een schoon, heel en veilig Leudal en kunnen we de gemeente zichtbaar vernieuwen.

Snel melden belangrijk

Samen kunnen we Leudal leefbaar houden. Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of rotzooi op straat, zijn niet alleen vervelend, maar kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Het is daarom belangrijk dat inwoners dit snel kunnen melden. Dat kon altijd al via internet, telefonisch of via de email, maar daar is de app bijgekomen. Een foto van de situatie en een korte omschrijving zijn genoeg. Zodra de gemeente een melding heeft ontvangen, wordt deze in behandeling genomen.

MijnGemeente app downloaden

De app is ontwikkeld voor smartphones die werken op basis van iOS of Android. De iOS versie is te downloaden in de Appstore, de Android versie via de Google Playstore. Na het installeren van MijnGemeente app moeten gebruikers zich eenmalig aanmelden. Daarna is het mogelijk om vanaf iedere plek in Leudal een melding openbare ruimte te doen. Meldingen worden zo snel mogelijk en binnen de bestaande servicenormen aangepakt.

Meer informatie is te vinden in onderstaande folder

dorpsraadkelpen-oler.nl/dorpsraad/folder-mijn-gemeente-app/

Goed wonen in het gezellige dorp Kelpen-Oler

02/06/2017|

We willen graag ons dorp Kelpen-Oler kort aan U voorstellen.

De naam doet het al vermoeden. In het verleden waren het 2 gehuchten Kelpen en Oler die nu een gezamenlijke woonkern Kelpen-Oler vormen.
Na het besluit om de kerk (1936) te bouwen tussen de dorpen Kelpen en Oler is rond de kerk een nieuwe kern ontstaan. In deze nieuwe kern is met inzet van de inwoners de kleuterschool (1963) het Groene Kruisgebouw (1966) en het gemeenschapshuis (1970) “Trefcentrum” gebouwd. Na de fusie van de beide scholen in Kelpen en Oler is een nieuw schoolgebouw (1970) aan Prins Bernhardstraat gebouwd.

Het kunstwerk gerealiseerd door de kunstenaar Frans Peeters uit Swalmen symboliseert het samenvoegen van de beide dorpen, en de inzet van de bewoners om er wat van te maken. Het kustwerk staat voor de basisschool St. Liduina. Nu zoveel jaren later en nadat alle kinderen naar dezelfde school zijn gegaan is de gezonde rivaliteit tussen bewoners uit de oude dorpen afgenomen en zijn de scherpe kantjes vervaagd.

Nu wonen in dit dorp ruim 1130 inwoners. Kelpen-Oler is centraal gelegen aan de autosnelweg A2/E25 en daarmee goed bereikbaar. Door de centrale ligging is het ideaal om er te wonen.
De afstanden tot de omliggende steden Weert en Roermond zijn kort.
Het openbaar vervoer is voor een kern als Kelpen-Oler goed.
Het voorzieningenniveau is de laatste jaren afgenomen, er zijn geen winkels meer. Het is wel zo dat binnen relatief korte afstand alles, voor het normale leven, beschikbaar is.

Naast een aantrekkelijk gebied om te wonen zijn er in de omgeving veel mogelijkheden om te recreëren. Er is in de directe omgeving veel historie en er zijn veel en fantastisch mooie natuurgebieden. Ook hebben we veel fiets- en wandelroutes. Een aantal deze fiets- en wandelroutes sluiten aan en hebben verbindingen met het buitenland. Zowel België en Duitsland zijn niet ver weg en goed te bereiken.

Van deze wandelroutes wordt door de gezamenlijke horeca op een passende wijze gebruik gemaakt door het organiseren van Paas- en Kerstwandelingen. Onder het motto van happen en stappen kan hieraan door jong en oud deelgenomen worden. Door het deelnemen aan deze wandelingen wordt je langs mooie plekken in ons dorp geleid waar je normaal niet zou komen.

Een andere jaarlijks terugkerende activiteit is het preuvenement. Deze activiteit wordt op de eerste zondag van september georganiseerd. Dit is een culturele activiteit, hieraan kunnen verenigingen, bedrijven, kunstenaars, hobbyisten en artiesten deelnemen. Ze […]

MEER NIEUWS

AED’s in Kelpen-Oler

In een noodsituatie telt elke seconde. Het is dus belangrijk te weten waar u een AED kun vinden voor reanimatie.

AED 1

Mien Zorg B.V. Grathemerweg 84

Mien Zorg B.V. Grathemerweg 84

BEKIJK OP KAART

AED 2

Trefcentrum Kerkstraat 2a

Trefcentrum Kerkstraat 2a

BEKIJK OP KAART

AED 3

Brandweer Grathemerweg 2a

Brandweer Grathermerweg 2a

BEKIJK OP KAART

De Kelpen-Olerse Exclusieve ErkentelijkheidsPrijs (Koeëp)

De Koeëp is een erkentelijkheidprijs waarvoor personen of groepen van personen uit Kelpen-Oler in aanmerking komen die door hun inzet en activiteiten een positieve en bovengemiddelde bijdrage hebben geleverd aan de gemeenschapszin in Kelpen-Oler.

LEES MEER