Zoals eerder in de media te lezen was loopt er momenteel een onderzoek naar mogelijkheden om in Kelpen-Oler nabij de schuttersweide van Schutterij Sint Petrus nieuwe voetbalvelden te maken. De bedoeling is dat op deze voetbalvelden de gezamenlijke voetbalverenigingen van de omliggende dorpen dan zouden gaan voetballen. De afzonderlijke voetbalverenigingen, waaronder ook onze vereniging GKC, hebben positief gereageerd op dit plan van de gemeente.

Als dorpsraad volgen we de ontwikkelingen op de voet en zijn we positief t.a.v de plannen van de voetbalvelden in Kelpen-Oler. De volgende redenen zijn voor ons daarbij van belang:

  • Afwatering ter plekke is een aandachtspunt.
  • Voor de leefbaarheid in ons dorp is dit een aanwinst.
  • Op de oude locatie zijn er mogelijkheden voor woningbouw huur/starters in de toekomst. Dit laatste is natuurlijk niet mogelijk zonder medewerking provincie,gemeente en wonen limburg.

Blijf via onze website en Facebook pagina op de hoogte.